sau på stølsursletta turstien bru.jpg

Turstien på Bru

I utmarka på gården går en merka tursti. Hele runden ut til Bruhalsen er på rundt fem kilometer.

Med bil gjennom tunet

Parkeringsplassen er forbi låven og sauhuset og så til venstre, før dere tar beina fatt på jordbruksveien.

Kjør i gangfart. Her leker barn og bestefar!

Hund i bånd, avfall med hjem

På Bru er det sauer på beite og båndtvang hele året. Lukk grinder og la dyra drive på med sitt. Naturen er matfatet deres. Sjøen rundt er vårt felles spiskammer. Hundeposer, snus, sneiper og annet avfall tar du med hjem.

Hvor ble Kulturstien av?

Fra 2008 til 2018 var turstien på Bru en kultursti. Landskapskunst var spredd rundt i kulturlandskapet.

Noen av kunstverkene har naturen tatt tilbake, på helt naturlig vis. Men sju verk lever videre langs stien.